Pjecer

Gratis Pjecer

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe eller komme forbi vores forretning og få en snak. Du kan også læse mere i nedenstående folder, som du kan rekvirere hos os på telefon: 4587 1235 eller 4542 0808.

Min sidste vilje

“Min sidste vilje” er en folder til sine pårørende, tager man bl.a. stilling til om man ønsker at blive brændt eller begravet, sted for højtidelighed, evt. gravsted, blomsterønsker m.v. Formularen består af en original samt en genpart, som begge udfyldes.

Når nogen dør

Et dødsfald i nær familie eller vennekreds er ofte være en stor følelsesmæssig belastning. Efter et dødsfald rejser
der sig straks en række praktiske problemer, enten omkring selve dødsfaldet og begravelsen, eller af mere juridisk/økonomisk art.

Pjecen ”Når nogen dør” er skrevet for at hjælpe dem, der står i den alvorlige situation, det er at have ansvar eller medansvar for en begravelse, en bodeling etc. Også den, der – uden nogen aktuel baggrund – ønsker at få klarhed over, hvordan man ønsker sin egen begravelse

Afdelinger:

Lyngby Begr. & Ligkistemagasin ApS
Gasværkvej 12
2800 Lyngby
Telefon: 4587 1235

 

Begravelsesforretning Sørup
Ordrupvej 34 A
2920 Charlottenlund
Telefon 3990 9081

 

Holte/Rudersdal Begravelsesforretning
Kongevejen 339
2840 Holte
Telefon: 4542 0808

 

Stengård/Bagsværd Begravelsesforretning
Buddingehovedgade 194
2860 Søborg
Telefon: 2254 6316