Vores opgaver

Begravelsesforretning Sørup kan hjælpe med de fleste opgaver i forbindelse med bisættelsen eller begravelsen.

Det er oftest Begravelsesforretning Sørup der udfylder dødsanmeldelsen på grundlag af afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest.

Kan man ikke finde disse attester, er kordegnen altid behjælpelig. Dødsfaldet anmeldes hos begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er kordegnen eller præsten i afdødes sogn.

Nogle af opgaverne som vi kan hjælpe med;

 • Udfyldelse af papirer, evt. fremskaffelse af bortkomne attester
 • Forsendelse eller kørsel til myndighederne med papirer samt afhentning af dødsattest
 • Fastlægge højtidelighed med præst, kordegn, og kirkegård •(Familien taler selv med præsten om afdøde og selve højtideligheden)
 • Arrangere en borgerlig bisættelse fra et kapel med eller uden musik.
 • Iklædning af afdøde, kisteilægning. mm
 • Udsmykning af kirke eller kapel
 • Bestilling af kistepynt, kranse og båredekorationer, efter aftale med pårørende
 • Bestilling af dødsannoncer, Taksigelser, efter aftale med pårørende
 • Bestilling af salmeblade, efter aftale med pårørende
 • Bestilling af sten eller tilføjelse af navn hos stenhugger, efter aftale med pårørende
 • Bestilling af kistebærere
 • Bestilling af kirkegård / gravsted – Køb/valg af gravsted
 • Køre kisten til og fra højtideligheden i rustvogn
 • Arrangere blomster efterfølgende på gravstedet eller kirkegårdens kranseplads
 • Transportere urnen til kirkegården (efter kremeringen)
 • Ansøgning om begravelseshjælp fra kommunen, Sygesikringen Danmark eller begravelseskasser
 • Forslag, ideer og bestilling af mindesammenkomst

Hos Begravelsesforretning Sørup kan man altid få et prisoverslag over udgifterne til begravelsen eller bisættelsen. Det er dog meget vigtigt, at man er klar over, at det ikke er muligt på forhånd at give en fuldstændig pris på begravelsen/bisættelsen, idet der udover bedemandens honorar og udgifter kan komme en regning fra kirkegården/krematoriet, fra stenhugger. mm. 

Afdelinger:

Lyngby Begr. & Ligkistemagasin ApS
Gasværkvej 12
2800 Lyngby
Telefon: 4587 1235

 

Begravelsesforretning Sørup
Ordrupvej 34 A
2920 Charlottenlund
Telefon 3990 9081

 

Holte/Rudersdal Begravelsesforretning
Kongevejen 339
2840 Holte
Telefon: 4542 0808

 

Stengård/Bagsværd Begravelsesforretning
Buddingehovedgade 194
2860 Søborg
Telefon: 2254 6316